to już ponad 20 lat

tworzenia marki GOLDRUK na rynku poligraficzno - wydawniczym.

to już ponad 20 lat

budowania parku technologiczno-maszynowego, uwzględniającego najnowsze trendy i innowacje w przemyśle poligraficznym.

to już ponad 20 lat

współpracy ze światowymi dostawcami technologii, surowców i materiałów dla potrzeb przemysłowych introligatorni i drukarni offsetowych.

to już ponad 20 lat

pracy na licencjonowanych programach do grafiki komputerowej i współpracy z licencjonowanymi serwisami urządzeń i maszyn w branży poligraficznej.

to już ponad 20 lat

zdobytego doświadczenia w branży poligraficzno-wydawniczej, terminowej i zgodnej z oczekiwaniami naszych Klientów realizacji zleceń.

to już ponad 20 lat

dbałości o jakość wykonywanych zleceń, budowania relacj, zaufania i lojalności z naszymi Klientami.

to wszystko...

...pozwala nam stwierdzić,
że z Nami BARWNIEJ !!!

introligatornia

Wyposażenie introligatorni to przemysłowe falcerki w formacie A1, precyzyjne gilotyny, linia do oprawy zeszytowej MM, urządzenie do składania i oprawy miękkiej, klejonej, niciarki, czy urządzenie do oprawy twardej oraz foliarka i urządzenie sztancujące.

Taki potencjał maszynowy pozwala na wykonanie całego zlecenia w naszej firmie i my odpowiadamy za ostateczny wygląd i formę przekazywanych materiałów.

Tak rozbudowana introligatornia pozwala nam wykonywać zamówienia terminowo, z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych i kształtować atrakcyjne ceny dla naszych zleceniodawców.

drukarnia

wydawnictwo poleca

okładka okładka okładka okładka

zapraszamy